Yakumo-kun
Гото|Нао. Учить кататься на роликах.

@темы: Goto Kazutoshi, Saito Nao, Тур 1